Malia proff

Maling og håndverkstjenster

Vi skal levere kvalitet

Som erfarne og kunnskapsrike håndverkere, så skal vi levere kvalitet fra oppstart til sluttresultat. Vi garanterer at du skal bli fornøyd»

Under tjenester, så se punkt over. Her ønsker vi å legge til punkter selv etter hvert.  Alternativt at dere tilpasser punktene til gulv, tak og vegg.

Følg oss på facebook